Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes d. 29. marts kl. 19:30 i Sognegården på Fynsvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. a) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksom­hed i det forløbne år
 3. b) Planer for den kommende periode.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til god­kendel­se.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget og fastsættelse af kontin­gent og indskud, -herunder fastsættelse af ydelser til bestyrelse m.fl.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen  (På valg: Margit Vanting og Poul Michelsen) Ejgil Rosendal ønsker at udtræde af bestyrelsen og Lonni Lauritsen, der er suppleant, indtræder i stedet for.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg: Inge-Merete Iversen). Nyvalg af en suppleant.
 9. Valg af 2 revisorer (På valg: Inger Svarer Andersen og Jørgen Sten Nielsen) og 1 revisorsuppleant (På valg: Folmer Jørgensen).
 10. Eventuelt

Mvh.

Bestyrelsen

Se referat, klik nedenfor:

BG_referat_2017_side1

BG_referat_2017_side2

Snerydning vinteren 2016 -2017

For snerydning på Børnehøjen i vinteren 2016 -2017 har bestyrelsen  nu tegnet kontrakt med Roskilde Ejendomsservice A/S.

Tilbuddet indeholder:

 •  Snerydning ved snefald mere end 5 cm. Vi tager udgangspunkt i måling på vores firmaadresse Søndre Mellemvej 35, Roskilde
 • Der ryddes ikke sne til private indkøsler så “bræme” af sne må forventes foran disse.
 • Området ryddes/saltes inden kl. 07 på hverdage og kl. 08 i weekender/helligdage, dog starter rydning først efter snefald.
 • Ved snefald mere end 30 cm kan snerydningsforpligtigelsen “inden kl. 07 på hverdage og kl. 08 i weekender/helligdage” ikke overholdes.
 • Der ryddes og saltes ikke fra 31/12 kl. 18 til 1/1 kl. 05.00.
 • Roskilde Ejendomsservice A/S har intet ansvar for skade på bygninger, planter og træer ved normalt brug af vejsalt.

Containere i efteråret 2016

22. – 23. oktober – to containere til henholdsvis grønt og blandet affald,

I containerne til Grønt Affald må der kun lægges organisk materiale fra haver og fællesarealer, herunder grene med en diameter på højst 15 cm, men ikke rødder og træstød. Haveaffald må gerne afleveres i papirsposer. Plastposer skal derimod smides i containeren til brændbart affald. Hvis indholdet er haveaffald, tømmes det først ud i containeren til haveaffald.

Køleskabe, elektronik og kemikalier skal afleveres direkte til KARA. Sten og jord bør kun kommes i containerne i meget begrænset mængde.

Aviser, pap, batterier og flasker lægges i kommunens fast opsatte containere.

Arbejdsdag søndag d. 18. september

Kære alle på Børnehøjen

Vi mødes kl.10 ved nr. 21 !!!

På arbejdsdagen gør vi en fælles indsats for at gøre vores fælles grønne områder lidt pænere. Der er forskellige opgaver, bl.a. følgende:

 • Beskæring af buske og træer, især hvor de vokser ud over fortov og vej.
 • Almindelig renholdelse af hele området.
 • Rydning af ukrudt på græsarealet ned til St. Valbyvej.

Efter arbejdet vil der være frokost i carport ved nr. 31, så hvis man i stedet for at arbejde med ovenstående hellere vil være med til at arrangere frokosten, købe ind, dække bord, bidrage med en skål salat, en kage, lave kaffe eller andet, er man meget velkommen til det. Udgifter til mad og drikke refunderes af Grundejerforeningen.

På bestyrelsens vegne

god arbejdslyst!

Tilmelding ikke nødvendig, men hvis du vil være med til frokosten så aflever venligst nedenstående slip senest d. 14. september, eller giv besked pr. e-mail til bgf@boernehoejen.dk, eller SMS/telefon til 5121 6215.

 

 

Containere i efteråret 2016

22. – 23. oktober – to containere til henholdsvis grønt og blandet affald,

I containerne til Grønt Affald må der kun lægges organisk materiale fra haver og fællesarealer, herunder grene med en diameter på højst 15 cm, men ikke rødder og træstød. Haveaffald må gerne afleveres i papirsposer. Plastposer skal derimod smides i containeren til brændbart affald. Hvis indholdet er haveaffald, tømmes det først ud i containeren til haveaffald.

Køleskabe, elektronik og kemikalier skal afleveres direkte til KARA. Sten og jord bør kun kommes i containerne i meget begrænset mængde.

Aviser, pap, batterier og flasker lægges i kommunens fast opsatte containere.

Sommerfest på Børnehøjen lørdag den 25. juni 2016

Sommerfest 

Børnehøjens Grundejerforening arrangerer 

Sommerfest på Børnehøjen lørdag den 25.juni 2016

Vi mødes ved teltet på Børnehøjen kl. 18 (v.nr.58/59), hvor der vil være:

 • Velkomstdrink
 • Bagning af snobrød
 • Opstart af grill

Bord, stole, service og bestik medbringes af de enkelte familier. Alle tager med, hvad man vil have på grillen. Bestyrelsen foreslår herudover, at der arrangeres en fælles tilbehørsbuffet, hvortil hver familie medbringer en salat eller lignende. Kaffe og evt. bagværk er også velkomment til fællesbordet.  Vin kan købes hos VinOtto.

 Kom og vær med til at vi får en hyggelig aften!

Venlig hilsen

fra bestyrelsen

Tilmelding senest onsdag den 22.juni til: bgf@boernehoejen.dk – eller til nr.13 eller nr.31 (lægges i postkassen)

Navn og husnummer________________________________________________

Antal voksne       ________________________________________________

Antal børn           _______________________________________________

Containere 2016

24. – 28. marts – Påsken – en container til blandet affald,

22. – 24. april –  St. Bededag – en container til grønt affald,

25. – 26. juni – en container til grønt affald,

27. – 28. august – en container til grønt affald,

22. – 23. oktober – to containere til henholdsvis grønt og blandet affald,

I containerne til Grønt Affald må der kun lægges organisk materiale fra haver og fællesarealer, herunder grene med en diameter på højst 15 cm, men ikke rødder og træstød. Haveaffald må gerne afleveres i papirsposer. Plastposer skal derimod smides i containeren til brændbart affald. Hvis indholdet er haveaffald, tømmes det først ud i containeren til haveaffald.

Køleskabe, elektronik og kemikalier skal afleveres direkte til KARA. Sten og jord bør kun kommes i containerne i meget begrænset mængde. Aviser, pap, batterier og flasker lægges i kommunens fast opsatte containere.

 

 

Referat af generalforsamling i Børnehøjens Grundejerforening d.16.-2.-2016

1. Jørgen Sten blev valgt som dirigent – med klapsalver

2. a) Anders aflagde beretning som formand

Samarbejdet med vores græsmand fungerer upåklageligt! Vi er endvidere dybt taknemmelig for Johs’ store arbejde med kanter ved fortove mm. Der er solgt 2 huse i 2015, og vi byder Ane Birgit og Knud Erik Paulsen i nr 26 og Louise og Lars Hjulmand Olesen i nr 28 velkommen❤

Kommunen har arbejdet på de grønne områder, som er beskåret kraftigt. Det er for at skabe mere lys. Der er fældet mange træer, og buskads er blevet ryddet.

Den årlige arbejdsdag forløb planmæssigt, hvor vi især nyder det sociale samvær🍻 Jeg vil derfor opfordre jer til at deltage, selv om I ikke kan fælde træer mm

b) Planer for kommende periode. Anders gennemgik tilbud for fjernvarme fra FORS

( Roskilde Forsyning ) Bestyrelsen har afholdt møde med den ansvarlige for projektet – Anette Strandberg. Det findes på tryk og kan hentes hos Anders i nr 11

Der skal være en tilslutning på ca 75%, før FORS vil tilbyde fjernvarme på Børnehøjen.

Hvis der er det, vil de til gengæld dække en tredjedel af udgifterne til ny vejbelægning!

Kommentarer

Nr 28 Kan vi få en tilkendegivelse her på mødet

Nr 17 Pgra fjernvarme vil jeg opfordre til, at der afventes med ny vejbelægning!

Nr 13 Har I undersøgt økonomien i fjernvarme?

Nr 37 I efteråret fik vi en skrivelse ang fjernvarme. Hvor mange har tilmeldt sig?

Nr 32 Kan bestyrelsen udsende et papir med bindende tilmelding?

Nr 13 Jeg bakker nr 32 op ang. tilmelding.

Anders: Det er FORS, der giver jer tilbud om fjernvarme – ikke bestyrelsen

Formandens beretning blev godkendt 👏

Evt. En håndsoprækning ang interesse for fjernvarme

9 vil have fjernvarme

9 vil måske have fjernvarme

5 vil ikke have fjernvarme

1 undlod at stemme

3. Poul M. forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt👏

4. Ingen forslag

5. Budget og kontingent blev godkendt👏

Nr 17 Jeg foreslår, at den nye vejbelægning droppes, indtil vi ved nærmere ang fjernvarme! Den vej fejler efter min mening intet!

Nr 57 Langs fortovskanterne er der store huller!

6. Anders Hoff, Eigil Rosendal og Lauge Philipsen var alle på valg.

De genopstillede og blev genvalgt med 👏

7. Povl Kjems ønsker ikke at fortsætte som suppleant, derfor foreslår bestyrelsen Lonni nr. 29, som blev valgt med 👏

8. Valg af 2 revisorer

Inger Svarer Andersen og Jørgen Sten Nielsen blev genvalgt.

Folmer Jørgensen som revisor-suppleant 👏

9. Evt

Nr 17 Forslag til bestyrelsen ang nye fliser. Ca 120 stk á 600kr

Anders – er der behov for en container til haveaffald?

Nr 59 Kan vi få den senere på året?

Klar aftale 👍👍👍

Nr 25 Er der i beløbet ang ny vej indregnet FORS’ bidrag på en tredjedel?

Anders: Nej!

Nr 57 Hvad koster en grøn container?

Nr 32 Vil FORS betale en tredjedel af udgifter til ny vej?

Anders: ja

Nr 13 Er FORS til at forhandle med?

Anders og Lauge: bestyrelsen foreslår et nyt møde med FORS

Nr 55 Jeg er dårligt gående. Kan fortovet måske forbedres?

Lauge: Hvis vi sparer en tredjedel, er der jo penge til reparation af fortovet…

Nr 29 Har foreningen et festtelt, som kan lejes?

Nr 58 Henvendelse til Eigil nr 21 eller Otto nr 58

Mødet sluttede kl 20.30

Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde d 7. marts

Børnehøjen d. 22. februar 2016

Dirigent Jørgen Steen Nielsen Referent Margit Vanting

 

 

Hjemmeside for Børnehøjens Grundejerforening